Konsultacje psychologiczne

Na konsultacjach psychologicznych zapraszam Państwa do opowiedzenia o bieżących osobistych trudnościach. Jest to otwarta rozmowa na której chcę Państwa zmotywować do działania i pokazać jakie kroki najlepiej podjąć, by uporządkować i lepiej zrozumieć najważniejsze życiowe problemy. W ramach konsultacji może być przeprowadzona wstępna diagnoza konkretnych zaburzeń psychicznych. Konsultacje psychologiczne mogą, lecz nie muszą prowadzić do terapii.

psychoterapia krzesła


Najlepsze lata twojego życia to te, w których decydujesz, że twoje problemy należą do ciebie. Nie obwiniasz swojej matki, ekologii czy prezydenta. Zdajesz sobie sprawę, że kontrolujesz swoje życie


Albert Ellis

Psychoterapia

Na sesje psychoterapeutyczne zapraszam po uprzedniej konsultacji. Terapia jest próbą zmiany zachowania i myślenia. Ma na celu pomóc Państwu lepiej rozumieć samych siebie i ograniczyć niechciane skutki zaburzeń psychicznych w życiu codziennym. Jej podstawą jest wspólnie ustalony cel i sposoby jego osiągnięcia.

Terapia jest procesem bardzo indywidualnym, może trwać od kilku tygodni do paru lat. W podejściu poznawczo-behawioralnym szczególnie skupiam się na pracy na związkach między myśleniem, emocjami i zachowaniem. Kluczowym elementem psychoterapii jest Państwa praca własna, wykonywana w czasie wolnym między sesjami.

  • Dla osób borykających się z powtarzającymi się, podobnymi problemami w życiu zawodowym czy relacjach w związku.
  • Dla osób z utrzymującym się kiepskim samopoczuciem, niechęcią do przebywania w towarzystwie, opornym wykonywaniu codziennych zajęć, niską samooceną lub poczuciem bezsensu.
  • Dla osób cierpiących na różnego rodzaju lęki (przed innymi ludźmi, konkretnymi sytuacjami czy miejscami).
  • Dla osób przeżywających trudności w życiu seksualnym, lub doświadczających trudności w związku z orientacją psychoseksualną czy tożsamością płciową.
  • Dla osób mających przykre doświadczenia życiowe i pragnących lepiej zrozumieć ich wpływ na obecne funkcjonowanie.
  • Dla osób mających trudności z kontrolą kompulsywnego zachowania czy obsesyjnego myślenia.
  • Dla osób cierpiących na różnego rodzaju uciążliwości po przeżyciu traumatycznego wydarzenia.

Dla kogo?